Календарь новостей

«  Квітень 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Форма входа

Приветствую Вас Гость!

Поиск

Мини-чат

Наш опрос

Чи подобаеться Вам наш сайт?

Всього відповідей: 52
Неділя, 17.02.2019, 18:35
Главная » 2013 » Квітень » 26 » Для трьохсот – відпочинок, а для двох – подарунок!
Для трьохсот – відпочинок, а для двох – подарунок!
22:32
У Зброй­них Си­лах Ук­ра­ї­ни три­ває дво­с­то­рон­нє до­с­лі­д­ни­ць­ке ко­ман­д­но-­шта­б­не на­вчан­ня «Чу­ма­ць­кий шлях – 2013»


в ра­м­ках яко­го пе­ред­ба­ча­єть­ся до­с­лі­ди­ти пе­р­с­пе­к­ти­в­ну си­с­те­му управ­лін­ня про­ти­по­ві­т­ря­ною обо­ро­ною дер­жа­ви, на­бу­ти пе­р­с­пе­к­ти­в­ни­ми ор­га­на­ми управ­лін­ня ви­зна­че­них спро­мо­ж­но­с­тей що­до пла­ну­ван­ня за­сто­су­ван­ня та управ­лін­ня угру­по­ван­ня­ми військ.

Ви­зна­че­ні під­роз­ді­ли ви­дів Зброй­них Сил Ук­ра­ї­ни, за­ли­ши­в­ши пу­н­к­ти по­с­тій­ної дис­ло­ка­ції, на мі­с­цях вже ві­д­п­ра­цьо­ву­ють де­та­лі на­вчан­ня та уз­го­джу­ють окре­мі пи­тан­ня вза­є­мо­дії.

Зо­к­ре­ма, на Він­нич­чи­ні рі­з­но­ма­ні­т­ні пи­тан­ня на­вчан­ня ві­д­п­ра­цьо­ву­ють вій­сь­ко­во­с­лу­ж­бо­в­ці шта­бів 13-го ар­мій­сь­ко­го ко­р­пу­су, За­хі­д­но­го опе­ра­ти­в­но­го ко­ман­ду­ван­ня Су­хо­пу­т­них військ та По­ві­т­ря­но­го ко­ман­ду­ван­ня «За­хід» По­ві­т­ря­них Сил. Вже де­кі­ль­ка днів по­с­піль, вклю­ча­ю­чи ви­хі­д­ні дні по­над 300 офі­це­рів та вій­сь­ко­во­с­лу­ж­бо­в­ців вій­сь­ко­вої слу­ж­би за ко­н­т­ра­к­том з Рі­в­не­н­щи­ни та Льві­в­щи­ни на­по­ле­г­ли­во пра­цю­ють, ви­ко­ну­ю­чи за­вдан­ня на­вчан­ня. А ось у ра­м­ках ор­га­ні­за­ції до­звіл­ля уча­с­ни­ків на­вчан­ня в один із ви­хі­д­них днів прой­шов кон­церт, який ко­ле­гам по­да­ру­ва­ли ми­т­ці у по­го­нах, ар­ти­с­ти Центру вій­сь­ко­во-­му­зи­ч­но­го ми­с­те­ц­т­ва По­ві­т­ря­них Сил Зброй­них Сил Ук­ра­ї­ни. Під ке­рі­в­ни­ц­т­вом на­ча­ль­ни­ка Центру – на­ча­ль­ни­ка вій­сь­ко­во-­ор­ке­с­т­ро­вої слу­ж­би По­ві­т­ря­них Сил ма­йо­ра Ро­ма­на Бе­ре­го­во­го вій­сь­ко­ві ор­ке­с­т­ра­н­ти, а та­кож тан­цю­ри­с­ти та со­лі­с­ти ан­са­м­б­лю «Кри­ла Ук­ра­ї­ни» по­да­ру­ва­ли го­с­тям Він­нич­чи­ни пре­к­ра­с­ну кон­це­р­т­ну про­гра­му. А на­сту­п­но­го дня уча­с­ни­ків на­вчан­ня ві­д­ве­з­ли на ці­ка­ву ек­с­ку­р­сію до Во­ро­но­ви­ць­ко­го му­зею іс­то­рії аві­а­ції та ко­с­мо­на­в­ти­ки Ук­ра­ї­ни та му­зею ко­б­зар­сь­ко­го ми­с­те­ц­т­ва (ме­мо­рі­а­ль­ної кі­м­на­ти-­му­зею ко­б­за­ря Во­ло­ди­ми­ра Ма­к­си­мо­ви­ча Пе­ре­пе­лю­ка). Як і кон­церт, ек­с­ку­р­сія ду­же спо­до­ба­ла­ся уча­с­ни­кам на­вчан­ня, і во­ни про­ве­ли до­звіл­ля з ко­ри­с­тю для вла­с­но­го сві­то­гля­ду й ві­д­по­чи­ли ду­шею під час кон­це­р­ту.

За сло­ва­ми за­сту­п­ни­ка ко­ман­ди­ра 13 ар­мій­сь­ко­го ко­р­пу­су з ви­хо­в­ної та со­ці­а­ль­но-­пси­хо­ло­гі­ч­ної ро­бо­ти пол­ко­в­ни­ка Во­ло­ди­ми­ра Яце­н­тю­ка, за­вдя­ки по­ді­б­ним за­хо­дом мо­ра­ль­но-­пси­хо­ло­гі­ч­ний дух вій­сь­ко­во­с­лу­ж­бо­в­ців пі­д­но­сить­ся, і всі во­ни го­то­ві які­с­но ви­ко­на­ти по­с­та­в­ле­ні ко­ман­ду­ван­ням за­вдан­ня.

Ну, а осо­б­ли­во при­є­м­ним кон­церт ми­т­ців у си­ніх аві­а­цій­них од­но­с­т­ро­ях був для двох іме­нин­ни­ків із чи­с­ла уча­с­ни­ків на­вчан­ня. Так, са­ме то­го дня свої дні на­ро­джен­ня свя­т­ку­ва­ли офі­цер ко­ман­д­но­го центру 13-го ар­мій­сь­ко­го ко­р­пу­су Су­хо­пу­т­них військ ма­йор Оле­к­сі    й Ан­то­шин та план­ше­тист ро­ти за­без­пе­чен­ня пу­н­к­тів управ­лін­ня ко­ман­д­но­го пу­н­к­ту По­ві­т­ря­но­го ко­ман­ду­ван­ня «За­хід» По­ві­т­ря­них Сил со­л­дат вій­сь­ко­вої слу­ж­би за ко­н­т­ра­к­том Ок­са­на Пе­рей­ма. Для цих вій­сь­ко­во­с­лу­ж­бо­в­ців кон­це­р­т­на про­гра­ма він­ни­ць­ких вій­сь­ко­вих ар­ти­с­тів бу­ла не про­с­то при­є­м­ною – во­на ста­ла спра­в­ж­нім по­да­ру­н­ком до свя­та!

Оле­к­сій Три­губ.

Фо­то Сер­гія Фу­р­ди­ка.
Категория: Новини сайту | Просмотров: 456 | Добавил: Админ | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Copyright MyCorp © 2019 | Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz